Promocja !!! - Telefon bezprzewodowy Gigaset S650H PRO w cenie 310 pln netto!!!

Chromis REC dla central Grandstream

 

Chromis REC to oprogramowanie pozwalające na zarządzanie nagraniami zbieranymi przez centralę Grandstream. Nagrania są pobierane na serwer i przechowywane w zaszyfrowanych plikach Mp3. Oprogramowanie klienckie pozwala zalogowanym użytkownikom na przeszukiwanie nagrań, odtwarzanie lub ich kopiowanie zależnie od posiadanych uprawnień. Pojemność systemu uzależniona jest wyłacznie od dysków na serwerze. Aplikacja kliencka pozwala na zdalną pracę z systemem w sieciach LAN/WAN.

Chromis REC dodaje nowe możliwości do istniejącego w centrali nagrywania rozmów: kompresję do Mp3, szyfrowanie nagrań, wyszukiwarkę nagrań, zarządzanie użytkownikami z określonymi uprawnieniami, komentowanie nagrań.

Bezpieczeństwo nagrań

Chromis REC szyfruje wszystkie nagrania w celu ich bezpiecznego przechowywania. Odtwarzanie nagrań możliwe jest wyłacznie przez uprawnionych do tego użytkowników, podobnie jak kopiowanie nagrań do niezaszyfrowanego formatu. Istnieje możliwość definiowania uprawnień użytkowników do odtwarzania / kopiowania wszystkich linii, grup linii lub pojedynczej linii telefonicznej. Wszystkie działania zapisywane są w logu systemowym niezbędnym do audytu pracy serwera.

Jakość nagrań, odtwarzanie

Domyślnie rozmowy są przechowywane w zaszyfrowanych plikach Mp3 tak by zapewnić odpowiednią jakoś dzwięku przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni dyskowej. Istniej możliwość przechowywania nagrań w formacie bezstratnym WAV.

W trakcie odtwarzania nagrań istnieje możliwość dodawania komentarza do nagrań oraz kategrii rozmowy (definiowalnej przez administratora systemu).

Użycie Chromis REC

Chromis REC jest używany w wielu typach firm:

 • rejestrowanie rozmów w działach obsługi klienta

 • rejestrowanie rozmów dotyczących zamówień w celu ewentualnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 • rejestrowanie połączeń na numery alarmowe / helpdesk

Funkcjonalność

 • obsługa łącz ISDN E1, ISDN 2B+D, analogowe, systemowe

 • klient pracujący w środowisku Windows

 • kompresja nagrań do formatu Mp3

 • definiowanie kryteriów nagrywania rozmów dla każdej z linii (przychodzące, wychodzące)

 • definiowanie kryteriów do pomijania nagrań dla określonych numerów

 • zapisywanie pełnych informacji o rozmowie

 • baza klientów, historia połączeń dla wybranego klienta

 • brak limitu nagrań (zależne tylko od wielkości dysku HDD na serwerze)

 • szyfrowanie rozmów

 • komentowanie/flagowanie rozmów

 • wyszykiwanie nagrań wg różnych kryteriów

 • statystyki z połączeń

 • log z historii działań w programie

 • zarządznie użytkownikami (administratorzy/ użytkownicy - definiowanie uprawnień

 • przechodywanie informacji o połączeniach w bazie danych MS SQL Server 2014

 • eksport danych

Copyright Salvis 2016