Promocja !!! - Telefon bezprzewodowy Gigaset S650H PRO w cenie 310 pln netto!!!

Gramma IVR

 

                System Gramma IVR to kompletne rozwiązanie programowe typu IVR (Interactive Voice Response) pracujące na łączu SIP Trunk, które pozwala na automatyczną i interaktywną obsługę przychodzących połączeń telefonicznych zgodnie z predefiniowanymi scenariuszami połączeń. Podstawowym zadaniem sytemu IVR jest odciążenie operatorów, dzięki udzielaniu standardowych informacji oraz realizacji prostych zadań. System Gramma IVR udziela odpowiedzi głosowych za pomocą wcześniej przygotowanych nagrań lub syntezatora mowy.

Co zyskujemy stosując Gramma IVR?

Automatyzacja obsługi połączeń przychodzących

System IVR pozwala zautomatyzować odbieranie połączeń przychodzących -  klient nie musi oczekiwać na odebranie połączenia przez pracownika firmy. Gramma IVR odbierze połączenie po pierwszym sygnale, powita i poprowadzi przez przygotowany scenariusz, łącząc z odpowiednim pracownikiem lub udzieli automatycznie wymaganych informacji.

Profesjonalny wizerunek naszej firmy

Dzięki zastosowaniu Gramma IVR dzwoniący klient niezwłocznie łączy się z profesjonalnym systemem, który kieruje go do odpowiednich osób bez zbędnego oczekiwania i wielokrotnego tłumaczenia kolejnym pracownikom w jakiej sprawie dzwoni, skracając tym samym czas obsługi. Jesteśmy postrzegani jako profesjonalna firma.

Odciążenie pracowników

Gramma IVR przejmuje od pracowników konieczność odbierania telefonów

i ustalania z kim klient chce rozmawiać oraz w jakiej sprawie. To klient sam, korzystając

z klawiatury telefonu, określi cel rozmowy a następnie zostanie skierowany

do odpowiedniego pracownika.

Wstępne rozpoznanie potrzeb klienta

Dzięki możliwości zdefiniowania w systemie Gramma IVR dowolnych menu możemy w łatwy sposób wstępnie określić, w jakiej sprawie klient chce rozmawiać i szybko skierować go

do odpowiedniego pracownika.

Łatwość konfiguracji

Gramma IVR posiada graficzny edytor scenariuszy połączeń pozwalający na szybkie dostosowanie programu do potrzeb firmy. Funkcje wyboru scenariusza pozwalają

na używanie różnych scenariuszy w zależności od dnia tygodnia, pory dnia czy numeru,

z którego dzwoni klient.

Integracja z Naso CC

Istnieje możliwość integracji z Naso CC i wyświetlanie informacji o przychodzącym połączeniu w aplikacji konsultanta (numer klienta, nazwa z bazy danych, wpisany parametr, wybrany scenariusz i etap w którym nastąpiło połączenie)

Integracja z bazami danych

System Gramma IVR pozwala na integrację z istniejącymi w firmie bazami danych i ich wykorzystanie w automatycznej telefonicznej obsłudze klienta, takiej jak np. automatyczne odczytywanie statusów zamówień, sald rozliczeń z klientami.

 

Funkcjonalność

praca na łączu:

 • SIP Trunk - tylko oprogramowanie

 • ISDN E1 lub ISDN 2B+D - sprzęt + oprogramowanie

graficzny edytor scenariuszy

łatwe w obsłudze narzędzie do administrowania systemem

możliwość zdefiniowania dowolnej liczby scenariuszy

wybieranie aktywnego scenariusza na podstawie: daty, dnia tygodnia, numeru DDI na który dzwonimy, pory dnia, numeru dzwoniącego

różnorodne elementy scenariuszy:

 • odtwarzanie komunikatów

 • menu

 • przekierowania na numer

 • przekierowanie do opiekuna

 • przekierowanie na grupę call center

 • nagranie wiadomości

 • autoryzacja klienta

 • zmiana PINu klienta

 • pobranie parametru

 • odczyt informacji z bazy danych

 • działania skryptu

 • definiowanie linii do przekierowania (wewnętrzne i miejskie)
 • graficzne statystyki z pracy IVR’a (ilości połaczeń, rozkład godzinowy)
 • historia połączeń
 • identyfikacja numeru dzwoniącego
 • ścieżka scenariusza który przeszedł klient
 • data, godzina i czas połączenia
 • status połączenia
 • integracja z Naso CC
 • możliwość integracji z innymi systemami w firmie
Copyright Salvis 2016