Promocja !!! - Telefon bezprzewodowy Gigaset S650H PRO w cenie 310 pln netto!!!

Naso CC - statystyki połączeń + Call Center/Contact center

 

                Naso CC to oprogramowanie klasy Call Center pozwalające na obsługę ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. Naso CC pozwala na rozszerzenie funkcjonalności central telefonicznych o funkcje typowe dla systemów Call Center takie jak: zarządzanie ruchem, dialer do automatyzacji ruchu wychodzącego, aplikacja agenta pozwalająca na logowanie oraz prezentację informacji o połączeniach, statystyki połączeń oraz pracy agentów.

Naso CC pozwala na zintegrowanie istniejącej bazy klientów w celu ich identyfikacji przy prowadzeniu rozmów.

 Rozbudowane funkcje programu pozwalają na dodawanie notatek do prowadzonych rozmów, kategoryzowanie rozmów, zarządzanie zadaniami związanymi z zadaniami. Wbudowany komunikator pozwala na usprawnienie komunikacji między pracownikami.

Oprogramowanie wymaga licencji TAPI w centrali

Telefon sprzętowy, softphone

Naso CC może pracować zarówno z telefonem sprzętowym (analogowy, systemowy, IP) jak i z wbudowanym w aplikację agenta softphone’m IP.

Kampanie telemarketingowe


Program Naso CC pozwala na zarządzanie kampaniami telemarketingowymi (tworzenie grup docelowych klientów, przypisywanie agentów obsługujących daną kampanię, godziny aktywności) oraz zautomatyzowanie zestawiania połączeń do klientów.

Kamapnie przychodzące

Naso CC umożliwia obsługę kampanii przychodzących oferując informacje o dzwoniącym kliencie, skrypty rozmów, wysyłkę predefiniowanych wiadomości email.

Aplikacja konsultanta

Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie się do systemu, będące jednocześnie zgłoszeniem gotowości do odbierania lub wykonywania połączeń. Konsultant widzi informacje o połączeniu, zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekujących do niego połączeń. Logowanie pozwala rejestrować czas pracy konsultantów poświęcony na obsługę telefonów, jak i innych prac dzięki możliwości definiowania dowolnych statusów pracy.

Aplikacja konsultanta posiada możliwość włączenia wbudowanego telefonu VoIP (softphone).

Aplikacja supervisora

 Aplikacja supervisora pozwala na wgląd w bieżący status pracy konsultantów, kolejek oczekujących połączeń oraz analizowanie statystyk pracy konsultantów (listy połączeń, ilości połączeń, wydajność pracy). Służy także do definiowania użytkowników, linii, kolejek. Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla supervisorów zarządzających różnymi działami w firmie.,

 

 • Naso CC Agent – aplikacja konsultanta

 • logowanie do systemu (zgłoszenie gotowości do obsługi połączeń)

 • zmiany statusów konsultanta

 • wyświetlanie informacji o kolejce oczekujących klientów w poszczególnych Infoliniach

 • wyświetlanie informacji o bieżącym połączeniu

 • przeglądanie historii połączeń i  zmian statusów

 • lista połączeń nieodebranych

 • wbudowany telefon VoIP (softphone)

 • komentowanie rozmów, określanie typu rozmowy

 • definiowanie zadań związanych z połączeniami od klientów

 • wyświetlanie skryptu rozmowy dla kampanii telemarketingowych

 • wbudowany komunikator

 • wyświetlanie informacji o statusie współpracowników

 • wsparcie dla obsługi programu przez osoby niewidome


Naso CC Supervisor - aplikacja supervisora


 • podgląd bieżącego statusu wszystkich konsultantów oraz linii telefonicznych (kierunek połączenia, numer dzwoniący, godzina rozpoczęcia rozmowy)

 • przeglądanie historii połączeń

 • przeglądanie informacji o kolejkach na Infolinii (aktualna długość, ilość dostępnych konsultantów)

 • raporty z pracy konsultantów

 • czas pracy, w tym podział na efektywną pracę, przerwy

 • ilości i czas zrealizowanych połączeń w podziale na przychodzące (przez Infolinie i bezpośrednio) oraz wychodzące

 • rozkład godzinowy połączeń w celu wyszukiwania godzin największego obciążenia pracą (z podziałem na połączenia obsłużone i nie obsłużone)

 • definiowanie kampanii telemarketingowych (grupy docelowe klientów, przypisani agenci, skrypt rozmowy)

 • edytor do definiowania skryptów rozmowy

 • raporty z postępów kampanii telemarketingowych

Copyright Salvis 2016